Algemene verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN  WILLOX ARTS & ANTIQUES


Alle goederen op onze online web winkel worden verkocht onder de btw-marge. Leveringen onderhevig aan de speciale marge belastingregeling. BTW niet aftrekbaar. Artikel 58/4 van de BTW-code - code 53 of 23.12.94 - uitvoering van art.58 , lid 4 van de code.


Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, op het moment van aankoop, bekend bij de koper. Alle goederen kunnen worden onderzocht door de koper of zijn mandataris in onze winkel voordat een aankoop wordt gedaan. Klachten dienen ons schriftelijk te bereiken vóór de 14e dag na de factuurdatum.


Alle goederen blijven eigendom van Willox Arts & Antiques totdat we de volledige betaling ontvangen hebben.


Alle facturen moeten binnen 7 dagen na de aankoopdatum worden betaald, waarna een extra rente wordt aangerekend op de initiële aankoopprijs, gelijk aan die op kaskredieten in België.


Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden via de post.Indien u echter verkozen hebt om de goederen zelf af te halen in onze winkel, zijn we niet aansprakelijk in het geval er schade zou optreden tussen het moment van aankoop en het afhalen van de goederen.


Willox Arts & Antiques brengt opslag altijd in rekening als de goederen 30 dagen na aankoop niet door de koper zijn opgehaald.

De kosten bedragen € 6 per extra dag, te betalen bij het ophalen van de goederen.

 

Alle beschrijvingen, foto's en aanvullende informatie worden gegeven als hulp aan de koper, maar Willox Arts & Antiques kan deze informatie niet garanderen, tenzij anders aangegeven door middel van een certificaat van echtheid. Het is aan de koper om de staat, authenticiteit, herkomst en aard van de goederen te controleren.

Als Willox Arts & Antiques wordt gevraagd een certificaat van authenticiteit of herkomst te verstrekken, houd er dan rekening mee dat in sommige gevallen een extra vergoeding kan worden gevraagd.

Willox Arts & Antiques heeft geen professionele restaurateurs in dienst, dus alle informatie over de staat of een item is gezien als niet bindend en puur informeel.

 

Elk geschil of enige vordering wordt onderworpen aan het Belgisch recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen, België.

 
Indien u verdere vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact op met "Willox Arts & Antiques":

Postadres:    Hanswijkstraat 76
                       2800 Mechelen (België) 


Winkel:          Hanswijkstraat 76

                       2800 Mechelen (België) 


Telefoon:     +32 (0)477 86 15 25

Emailadres:    webwinkel@willox.eu


Opgesteld te Mechelen, 26 april 2020.