Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING  WILLOX ARTS & ANTIQUES


Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid. 

"Willox Arts & Antiques" vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Om het voor u duidelijker en begrijpelijker te maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij ons privacy beleid hieronder uiteengezet.


Persoonsgegevens 
Wanneer u zich opgegeven heeft voor nieuwsbrieven en uitnodigingen worden deze gegevens verwerkt in een klantendatabase. Deze gegevens zijn nodig om u maandelijks te kunnen informeren middels de nieuwsbrief en de uitnodigingen voor tentoonstellingen en beurzen. 
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.


Verwerking van persoonsgegevens
Afhankelijk van welke gegevens u opgegeven heeft kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Persoonsgegevens 
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht (ivm aanhef post en mail)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres


Overige gegevens (indien van toepassing):
- Door u gekochte kunstwerk(en)
- Uw verzoek om vrijkaarten voor beurzen of aanwezigheid bij openingen.
- In enkele gevallen uw interessegebied dat u verstrekt heeft.

Bijvoorbeeld uw interesse voor bepaalde kunstenaars of kunsthistorische periode.


Taxatierapport


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens ?


Grondslag
U heeft bij ons aangegeven heeft nieuwsbrieven en uitnodigingen voor beurzen te willen ontvangen.

Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt:
1. via de website (willox.eu)
2. door het invullen van uw gegevens in ons gastenboek in de kunsthandel of op een beurs


Doel
"Willox Arts & Antiques verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandeling na verkoop: factuur sturen en betaling controleren
- Verzenden van onze nieuwsbrief (10 keer per jaar)
- Verzenden van uitnodigingen voor beurzen 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien u een zoekopdracht verstrekt heeft of een taxatie verzoek. Of indien wij menen dat een bepaald kunstwerk mogelijk interessant voor u is. 


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

"Willox Arts & Antiques" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 
* Maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf onze laatste interactie met u.
* Tot wederopzegging indien u geregeld aangeeft uitgenodigd te willen worden voor tentoonstellingen of beurzen.
* Wettelijke bewaartermijn inzake facturen
* 10 jaar: Taxatierapporten


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "Willox Arts & Antiques"
U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar webwinkel@willox.eu. 

"Willox Arts & Antiques" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?


Relatiebestand en facturen
"Willox Arts & Antiques" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Uw gegevens staan in een relatiebestand op slechts één beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall. 
Uw eigen verzoek om in ons relatiebestand opgenomen te worden (Hardcopy) bewaren wij in een map in onze administratie. Deze map is niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Facturen staan op een beveiligde computer die niet voor derden toegankelijk is.


Mailings

Alle mailings worden verzonden vanuit ons eigen systeem. U bent dus verzekerd van discretie.


Delen van persoonsgegevens met derden

"Willox Arts & Antiques" verstrekt geen persoons- of andere gegevens aan derden.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken.

Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.


Website
"Willox Arts & Antiques" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met "Willox Arts & Antiques":

Postadres:    Hoveniersstraat 76
                       2800 Mechelen (Belgie) 
Telefoon:     +32 (0)477 86 15 25

Emailadres:    webwinkel@willox.eu


Opgesteld te Mechelen, 26 april 2020.