Artikels

ARTIKELS

WILLIAM HOGARTH (1697 - 1764)

Graveerkunst


A rake's Progress (De kroniek van een losbol)


Dit is een serie van acht schilderijen door de Engelse kunstenaar William Hogarth.

Het werd gemaakt tussen 1732 en 1734.

In 1934 werden er graveerplaten van gemaakt die een jaar later werden geprint.


Het uitgebeelde verhaal gaat over Tom Rakewell, een roekeloze nietsnut die de erfenis van zijn

overleden vader verspilt.

AUGUSTE MOREAU (1834 - 1917)

Beeldhouwkunst


Het verhaal van Auguste  Moreau is vooral een familiegeschiedenis dat begint bij de vader van Auguste.


De vader, Jean-Baptiste-Louis-Joseph Moreau, werd geboren in Dijon in 1797.

Hij zal overlijden in dezelfde stad in 1855).

Na zijn opleiding aan l'ecole des beaux-arts van Dijon is hij gedurende zijn hele leven als beeldhouwer werkzaam gebleven in deze Bourgondische stad.

Naast zijn belangrijk oeuvre zorgde hij ook voor een succesvol nageslacht.

Joost Maréchal (1911 - 1971)

Vintage Keramiek

De carrière van Joost Maréchal kan op zijn minst omslachtig worden genoemd.

Hij was keramist, schilder, tekenaar, journalist, illustrator, beeldhouwer, glazenier, fotograaf, cineast en leraar.

Schotel - .830 zilver - J. Tostrup - Noorwegen

Antiek Zilver

J. Tostrup ! Er bestaat veel verwarring over wie J. Tostrup was. 


J. Tostrup is de naam van een bedrijf dat werd wel opgericht door Jacob Ulrich Holfeldt Tostrup.